Silhouet patchwork

  • Voorbereiding

 

Het idee en de volledige voorbereiding van deze activiteit kwam van

Wies. Het idee ontstond naar aanleiding van een fotoreportage van

vluchtelingen in De Standaard. Ze tekende de silhouetten op een wit

doek en op papier, dat in stukken geknipt op de silhouetten werd

gespeld. Op basis van de papieren stukken werden er stukken stof

geknipt. Dit werd grotendeels door Wies thuis gedaan.

 

  • Materiaal

 

Grote witte lakens. Stiften. Stevig papier. Stofresten. Naalden en garen in allerlei kleuren. Scharen. 

 

  • Verloop

 

 

Doordat er reeds veel voorbereidend werk was gedaan, konden de vrouwen snel aan de slag met het naaien. In de refter zijn er veel tafels zodat er voldoende ruimte was om  met de grote lappen

stof te werken.  We legden aan de deelneemsters uit dat ze een kleur draad moesten gebruiken in overeenstemming met de kleur van de stof : blauw op blauw, geel op geel enz.

Enkele patronen moesten nog uit de stoffen geknipt worden.

Wies had ook gevraagd om op aparte lapjes witte stof de naam van elke deelneemster te schrijven en een wens in hun eigen taal, die dan vertaald werd naar het Nederlands.

Bij het afsluiten van de activiteit waren niet alle figuren vastgenaaid, maar het resultaat was al veelbelovend. Het doek zal zeker gebruikt worden voor de vormingsdag bij de Vrouwenraad en

waarschijnlijk ook voor de tentoonstelling  in De Meent.

Voor één keer hadden de vrouwen geen eigen inbreng (behalve de teksten), maar het naaien op zich leek hen toch wel te ontspannen en zoals gebruikelijk werd er weer fier geposeerd met het

werkstuk.

© 2015 door Vrouwenraad met Wix.com