Nieuws

3O november 2017: Netwerkdag 

Verslag

 

  1. Welkom door Magda De Meyer

 

 

  • De huidige vluchtelingenthematiek

De laatste maanden zijn er grote migraties aan de gang en zijn velen mensen op de vlucht. DeVrouwenraad vraagt specifieke aandacht voor vrouwen en kinderen die bijzonder kwetsbaar zijnvoor geweld tijdens nun vlucht en in de eerste opvang.Door deze verplaatsingen van mensen veranderd onze samenleving en zullen we nog voor groteveranderingen staan.Velen stellen zich de vraag waar komen deze mensen vandaan, wat willen ze?En hoe gaan we om met onze taal, onze cultuur, onze school, ons werk....?

 

  • Vrouwen op de vlucht.

Cijfers helpen ons te vergeten dat het hier om mensen gaat. Mensen die een thuis hadden, eenfamilieleven, die feesten vierden net als wij en die helemaal opnieuw moeten beginnen. Elke vrouwwil zijn wie ze werkelijk is en worden wie ze kan zijn. Het is een eenvoudig verlangen. Maar debasisvoorwaarden om dat verlangen enige kans te geven, worden nog maar al te vaak geschonden.

 

  • Solidariteit versus angst

We willen enerzijds solidair zijn met vluchtelingen, maar anderzijds zijn sommigen onder ons ookbang voor al die veranderingen die er ons te wachten staan en om het vertrouwde los te laten. Wehebben angst voor het vreemde, het nieuwe en het onverwachte.... Maar dit is ook en nog meer hetgeval voor vluchtelingenvrouwen zelf.Vluchten is alles achterlaten en niet weten wat je zal vinden.

 

  • Getuigenissen en verhalen

Elke getuigenis of verhaal van vluchtelingenvrouwen neemt ons mee in hun leefwereld en maakthun angst en onzekerheid een beetje tastbaar voor ons. Hopelijk leren wij hier meer voor open testaan en ruimte, begrip en empathie te bieden om hun beter te leren begrijpen.

 

  • Samenwerking

Dus werken we samen om vrouwen onder elkaar zekerder te maken. Ontmoetingen kunnen hierbijhelpen. Sociale cohesie is een sleutelwoord. Het samenbrengen van mensen , elkaar leren kennen,mensen verbinden, versterken en inspireren.Zo kan de onderlinge angst, die er nu vaak heerst onder de mensen, stilletjes verdwijnen en kan erbegrip en wederzijds respect in de plaats komen. Dit vergt openheid naar elkaar toe en geenwantrouwen maar wel een klimaat van welkom creeren en vertrouwen in elkaar. We zijn tenslottevrouwen met dezelfde verlangens , met dezelfde sterktes maar ook met dezelfde kwetsbaarheid.

 

2.   Vrouwen ontmoeten vrouwen: Gender, asiel en empowerment. Gart Goorden
 
  • Samen solidair voor een sterker leven!

Een jaar geleden, op 20 november 2014, hebben we de toolkit 'Vrouwen ontmoeten vrouwen - Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang' voorgesteld. Vanuit de ervaringen van de vrouwenwerkingen in de 17 asielcentra van Vlaanderen en Brussel hebben we deze brochure samengesteld. 'Vrouwen ontmoeten vrouwen' is de basis van onze werking. Centraal staat het 'samenzijn onder vrouwen' en 'er sterker uitkomen'. Medewerksters en asielzoeksters van de opvangcentra, leden van vrouwenorganisaties, vrijwilligsters komen in contact met elkaar door samen iets te doen, te ervaren, te leren, te genieten, te relaxen en te praten. Door deze vrouwenwerkingen merken we dat het zelfvertrouwen van iedereen toeneemt en dat we samen bewust worden van onze eigen mogelijkheden.

 

  • Empowering

'Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving' Empowerment benadrukt het versterken en verbinden van personen. Dit kan gebeuren door het werken aan sociale netwerken, aan een positiever zelfbeeld, het aanleren van nieuwe vaardigheden, of een kritische bewustwording. Een empowermentbenaderinggaat de negatieve aspecten van een situatie verbeteren door actief op zoek te gaan naar positieve zaken. Het maken van verbindingen tussen personen, groepen, organisaties, is aan de orde. Het gaat om het gevoel van welkom zijn, erbij horen en van betekenis te zijn. Iedereen is afhankelijk van zijn omgeving, iedereen is ingebed in een context en wordt door deze context be'i'nvloed. Maar iedereen heeft ook steeds invloed in die context door actief mee te participeren.

 

Volledige tekst hier >>>

 

3.  Foto's studiedag 17/11/2015
 
 

© 2015 door Vrouwenraad met Wix.com

vrouwen ontmoeten vrouwen 050