De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving. 
Heel wat vrouwenverenigingen - met verschillende achtergronden - zijn bij ons aangesloten.

We eisen gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging, ...

Concreet is onze opdracht:

 

  • Informeren

  • Overleg en dialoog

  • Druk uitoefenen

© 2015 door Vrouwenraad met Wix.com

Ingrid