Studie- en ontmoetingsdag
‘Vrouwen ontmoeten Vrouwen – Gender, asiel en empowerment’

PROGRAMMA (pdf)

9u30      Onthaal
10u00     Verwelkoming door Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad
10u15      Voorstelling project Vrouwen ontmoeten Vrouwen door Gart Goorden, Vrouwenraad

Verhalen en ervaringen van de buddywerking, groepswerkingen i.s.m. asielcentra en LOI’s
en uitleg digitaal platform met Vida Razavi, Alia Hebba, Eugénie Bempunga en Doaa Helmi

11u15       Getuigenis, vrouw op de vlucht, door Yara Al Adib - That’s Right, I am Syrian! TED X 
11u45       Vragenronde en uitwisseling van ideeën met Marleen Bergen
 
12u30      Broodjeslunch
               
13u30      Namiddagprogramma: keuze uit twee workshops


Workshop 1  Wat zit er onder en boven de waterlijn?
Inclusief werken en waarderend coachen met Myriam Wauters, De Praktische School (partner v. Femma)

Hoe zorg je dat je iedereen in een groep kunt betrekken?
Hoe kan je de stem van de minderheid laten horen?
In de dynamiek van een groep gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord voelen of het idee hebben dat hun mening genegeerd wordt. We leren oog te krijgen voor ieders standpunt, kennis en kunnen. Deze workshop is opgebouwd uit theorie en ervaringen en dit telkens met een knipoog naar Deep Democracy.


 
               Workshop 2 Wat beweegt jou, wat beweegt de ander?
               Geweldloze communicatie met Ingrid Wolfs van ‘Wolfsflow’  


Het dynamische communicatiemodel is gebaseerd op mededogen: wezenlijke nieuwsgierigheid naar wat jou en de ander beweegt. Luisteren vanuit wezenlijke nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat we onszelf en de ander zien, verstaan en herkennen als een ander levend mens en dat we respectvol met onszelf en elkaar omgaan. Het model is ook gebaseerd op het gegeven dat we ons beter voelen wanneer we onze gevoelens en behoeften meer uiten en openstaan voor de gevoelens en behoeften van anderen. Door het toepassen van het model komen we via een groeiproces  tot een meer authentiek leven waarin we als vrij en verantwoordelijk individu anderen echt willen ontmoeten en samen willen zijn met anderen zonder op te houden onszelf te zijn. In de workshop gaan we het model verkennen en een eerste aanzet geven tot het concreet toepassen ervan.
 
15u30      Terugkoppeling en slotwoord
16u00      Einde
 
Praktisch
·         Wanneer: donderdag 1 december 2016, 10u - 16u
·         Locatie: Amazone, Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
·         Deelname is gratis maar graag inschrijven vóór 16 november met vermelding keuze workshop (1 of 2)
·         Contact en inschrijven bij Gart Goorden


nvr.ggoorden@amazone.be  02 229 38 28  www.vrouwenraad.be


Studiedag georganiseerd met de steun van FEDASIL

© 2015 door Vrouwenraad met Wix.com