Vrouwenwerking

De Vrouwenraad deed onderzoek naar de leefsituatie van asielzoeksters in Belgische opvangcentra en publiceerde zijn bevindingen in een onderzoeksrapport (2010). 

 

Hieruit bleek dat vrouwen zich er vaak in een bijzonder kwetsbare positie bevinden en dat niet altijd aan hun specifieke behoeften tegemoetgekomen wordt. Anderzijds toonde het onderzoek ook aan dat de uitbouw van een aparte vrouwenwerking in de opvangcentra een belangrijk middel is om deze vrouwen uit hun isolement te halen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

 

Vanuit de vaststellingen van het onderzoek startte de Vrouwenraad in 2012 het driejarig project Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in collectieve opvang in samenwerking met Fedasil en het Rode Kruis en met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds.

 

Dit project brengt vrouwelijke asielzoekers in contact met lokale vrijwilligsters om elkaar te ontmoeten in empowerende activiteiten. Op basis van de ervaringen van asielzoeksters, vrijwilligsters en medewerksters van de 17 betrokken opvangcentra in Vlaanderen en Brussel stelde de Vrouwenraad een toolkit samen met goede praktijken voor de vrouwenwerking in de centra. 

© 2015 door Vrouwenraad met Wix.com